viernes, 2 de enero de 2009

Ayuda para un alumno mío... sobre la policía


Soy profesor. Supongo que esto es bien conocido. Pues bien, resulta que tengo un alumno que está realizando un trabajo para el instituto sobre la violencia en los campos de fútbol. Su nota de selectividad depende en parte de este trabajo. Como supongo que habrá algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado o similares leyendo este blog, os pediría que contestaseis esta breve entrevista. A ver ese espíritu navideño...
Como imagino que quizás no os guste identificaros como tales -por aquello de la seguridad y la privacidad- sí que os pediría que me la enviárais al correo jfontanillas@terra.es para que yo se la pueda hacer llegar al chico y que saque buena nota.
Ahí va:

Faig segon de Batxillerat a l’IES Jaume Callís, de Vic. Estic fent un Treball de recerca enfocat en la violència que es dona als estadis de futbol, per entendre millor aquest fenomen i totes els repercussions socials que poden tenir he pensat que em seria molt útil que us pogués realitzar una entrevista, ja que vosaltres sou un dels més propers en les polítiques de prevenció i actuació envers aquesta violència, i m’agradaria saber com us organitzeu i actueu.
Us agrairia que em poguéssiu atendre ben aviat ja que el treball ja ha arribat en la fase final, i l’he de presentar als inicis de gener.
Espero poder ser atès.

Atentament, Jacint.

1. Assistiu a tots els partits de futbol?


2. Com s’escullen els partits?(És el club qui ho demana o Vosaltres com a servei públic feu una previsió o Els organismes locals (ajuntament))


3. Com calculeu el numero d’efectius que calen?


4. Teniu algun estudi sobre el % de violència que es dona en els partits?


5. Quin tipus de violència és més present?


6. Penseu que en els camps de futbol s’haurien de millorar les prevencions


7. Quins mètodes esteu autoritzats a utilitzar en un camp de futbol?


8. Us heu trobat en cap situació violenta que sigui una amenaça per la resta d’espectadors?

9. Creieu que en estadis més grans s’hauria de fer més ús de la tecnologia per detectar i ajudar a solucionar els conflictes?

10. Us formen per atendre de forma específica els conflictes que es donen en mig d’un espectacle esportiu?

11. A nivell de formació i tractament del tema, es tenen presents estudis o propostes que s’han fet a països que el fenomen de la violència en els camps, han estat pioners(com Itàlia o Argentina)

12. Quina tendència veieu que té aquest problema?

13. Quines millores demanaríeu per a poder-hi incidir positivament?

No hay comentarios: