miércoles, 24 de noviembre de 2010

Ecos asamblearios de la FCE

La reciente Asamblea de la FCE ha significado, entre otros cambios, que la FCE podrá prohibir el empate por acuerdo en las competiciones que organice. Los federativos afirman que no lo aplicarán obligadamente a torneos homologados, como los del Circuit Català ni en el por equipos, que no tiene árbitro, pero el redactado del reglamento no especifica tanto y habrá que confiar en que estas declaraciones de intenciones no cambian con el tiempo.
Ricard Llerins, en su crónica de la Asamblea, lo cuenta así:

En aquest moment hem passat a tractar les modificacions del Reglament General de Competicions de la FCE, el primer del qual parlava de la possibilitat que als torneigs oficials de la FCE, aquesta pugui posar al reglament la imposibilitat de que dos jugadors facin taules sense cumplir un mínim de jugades fetes o d’altres limitacions. El president ha dit llavors que aquesta proposta es feia a petició del Comité de Competició, que només seria aplicable als torneigs organitzats per la FCE, als torneigs on es decideixen els Campions de Catalunya, i que els altres torneigs homologats podien fer el que volguessin. Llavors la Sra. Imma Montoliu ha preguntat si aquesta norma seria també aplicable als torneigs del Circuït i el president ha dit que no, que només els torneigs que voluntàriament ho possessin a les bases. Llavors la Sra. Montoliu ha preguntat que què passava si ho posaven a les bases i no ho complien i el president li ha dit que era obligatori a tots els torneigs tenir un full de reclamació a l’abast dels jugadors i que si un torneig incomplia les seves bases i algú es queixava el Comité de Competició actuaria. El Sr. Reginaldo ha dit que no ho entenia per que si no ho aprovàvem ho podrien fer igualment i el Sr. Ayza li ha dit que per la Fide era una norma optativa i que ells només demanaven permís per posar-ho als reglaments d’alguns torneigs. El Sr. Casajoana ha preguntat llavors si al per Equips també es faria servir aquesta norma i el president li ha dit que no per no haver-hi àrbitre present. El president de l’Uga ha continuat dient que el redactat de l’article no tenia res a veure amb la conducta del jugadors i que no li agradava el redactat ni el títol de l’article, i des de la taula li han dit que respectant l’objectiu de l’article canviarien el redactat.

Després d’això, s’ha aprovat aquest normativa sobre les taules amb 5 abstencions.

Otro tema candente era la posibilidad de aflojar un poco ciertas exigencias en la organización de cerrados. Ricard Llerins lo describe así:

A continuació hem parlat de la modificació de l’article 4 del Reglament de torneigs homologats, respecte dels torneigs tancats o lliga, l’article més polèmic de la tarda. Com el Foment Martinenc havia presentat una proposta sobre aquest tema s’ha proposat votar la proposta primer del Foment i després la resta de la modificació de l’article. El president de la FCE ha dit que l’article que possibilita que amb 8 partides jugades realment ja puguis fer norma de MC el van aprobar ells, però no amb la idea de que es fessin torneigs tancats amb 9 jugadors. El Sr. Jerez del Foment ha defensat la seva proposta de que fossin possibles torneigs tancats per fer norma de MC amb 9 jugadors argumentant que així era més fàcil organitzar un torneig tancat, que tots els jugadors del torneig tenien un dia de descans i que els tocaven 4 partides amb blanques i quatre amb negres. El president de la FCE ha dit llavors que la Fide també permetia fer norma de MI amb 8 partides jugades per evitar un possible xantatge a un jugadors que pogués fer la norma a la darrera ronda, ja que si no es presenta a la partida no la fa, i el Sr. Jerez li ha contestat que es va modificar de forma que si has fet la norma amb 8 partides a la novena no la pots perdre si el rival no es presenta. El Sr. Jerez també s’ha queixat que els organitzadors de torneigs no teníem la culpa que un jugador es retiri d’un torneig si va malament o per qualsevol vol altre motiu, ja que la FCE proposava que si el torneig tancat comença o acaba amb menys de 10 jugadors hauria de pagar la quota dels 80 € d’homologació i no rebria cap subvenció. El Sr. Ayza ha acceptat llavors suprimir la paraula “acabin”, o sigui que la proposta de la FCE era que un torneig tancat havia de començar amb 10 jugadors per ser homologat, vàlid per normes i subvencionable.

Llavors he intervingut jo -Llerins- per dir que fins ara cada torneig tancat ha fet el que li ha semblat, i n’hi ha hagut diversos que s’han jugat amb 9 jugadors a pesar d’ésser il.legal i que el Sant Martí que va preguntar al Comité de competició si havia de canviar un jugador que no s’havia presentat a la primera ronda d’un tancat de MC el van obligar a canviar-lo, la qual cosa va ser molt difícil per haver començat tots els torneigs trimestrals, i que ara es proposava aprovar el contrari del que ens havien obligat a fer, és a dir, que un cop ha començat un torneig no es poden canviar jugadors. Segons el president de la FCE si un jugador no s’ha presentat a la primera ronda d’un torneig, aquest no ha començat per aquest jugador i per tant es pot canviar. Jo li he respost que llavors es canviés el redactat de la proposta dient que “No es pot canviar un jugador d’un torneig tancat quan ha començat, tret que aquest no s’hagi presentat a la primera ronda del torneig” o un text similar que no s’ha concretat i el president ha acceptat la modificació.

Finalment s’ha votat primer si el mínim de jugadors d’un tancat havien d’ésser 9 o 10 jugadors i s’ha aprovat que fossin 9 jugadors per que un torneig tancat sigui homologable i subvencionable. Això no vol dir que no s’homologuin torneigs per exemple, d’elit com el recent tancat de Bilbao si es fes a Catalunya, que era una lliga a quatre jugadors, però pagant l’organitzador els 80€ de la quota d’homologació.

La resta de l’article s’ha aprovat per majoria.

También muy esperada era la propuesta del Incresa que, en un primer momento, aparecía como propuesta de la propia FCE pero que luego cambiaron de lugar porque, por lo visto, la FCE no la compartía y les llovían críticas online. Era la propuesta de sancionar con pérdida del match a un equipo que tuviera una incomparecencia en un tablero distinto al último. Llerins comenta que:

Llavors tocava parlar de la proposta de modificació presentada per l’Incresa, però com que no hi havia ningú d’aquest club per defensar-la, s’ha desestimat.

Por último, también se sortearon los grupos de DH y Primera División del por equipos. La cosa quedó así:

Divisió d’honor: Primera Divisió grup 1: Primera Divisió grup 2:

1.Terrassa 1.Olot 1.Jake

2.Foment 2.Figueres 2.Sitges

3.Sabadell 3.Sant Boi 3.Sant Josep

4.Cerdanyola V. 4.Reus Deportiu 4.Comtal

5.Uga 5.Cirera 5.Montmeló

6.Lleida 6.Gerunda 6.Peona i peó

7.Sant Andreu 7.Cornellà 7.Congrès

8.Montcada 8.Tarragona 8.Sant Martí

9.Barcelona 9.Andorra 9.Sant Adrià

10.Barberà 10.Tres peons 10.Santa Eugènia

11.Escola d’escacs

12.Ateneo Colón

Se habló de muchas cosas más pero a mi esto es lo que más me ha interesado. Ah, por cierto, el ritmo del por equipos seguirá siendo el mismo: 90' + 30'' por jugada.

1 comentario:

Jordi Sabater dijo...

El incremento de 30" nunca me ha gustado, no te dejan hacer pis en momentos de tensión...