domingo, 28 de diciembre de 2008

Asamblea colonera el día 24 de enero


Joan Lorda, presidente del Colón durante algo más de tres décadas, ha hecho sonar la corneta y se ha convocado asamblea general. Su anuncio es el siguiente:

Es convoca a tots els membres actius de l'Ateneu a la IV Assemblea General que es cel.lebrarà al local del club (c/. Pujades 107) el proper dia 24 de gener del 2009, a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores en segona convocatòria. L'ordre del dia serà:

1.- Informe de la situació del club.
2.- Comptes anuals.
3.- Resum esportiu de la temporada 2007/2008.
4.- Altes i baixes de jugadors.
5.- Calendari d'activitats per la temporada 2008/2009:
- Social 2009.
- Open Ateneu Colon 2009.
- Internacional d'Escacs Actius Vila de Poblenou 2009.
6.- Informe de l'estat actual de la Junta Directiva.
- Baixes per innactivitat.
- Eleccions de nous membres per la Junta Directiva.
7.- Precs i preguntes.
De todo ello podemos deducir -quizás erróneamente- que habrán novedades en temas como la junta directiva o el Social Colón...

No hay comentarios: